Metoda Suzuki

Podstawowym założeniem Metody Suzuki, zwanej Metodą Języka Ojczystego
jest twierdzenie, że wszystkie dzieci rodzą się utalentowane. Ich talent może
rozkwitnąć tylko w sprzyjających warunkach. To od wpływów środowiska w jakim żyjemy zależy rozwój naszych uzdolnień.
Dla udowodnienia tej tezy Suzuki odwołuje się do procesu uczenia się mowy
w ojczystym języku. Każde dziecko, niezależnie od obiektywnych trudności, jakie ten język przedstawia (akcentów i często skomplikowanego dialektu), uczy się go perfekcyjnie i to na prostej zasadzie-naśladowania rodziców. I ten właśnie mechanizm przenosi Suzuki na grunt edukacji muzycznej.
Znany jest powszechnie fakt, że dzieci mają niewiarygodną wręcz szybkość
uczenia się wszystkiego, zwłaszcza do 12 r.ż. Dlatego Metoda Suzuki adresowana jest przede wszystkim do dzieci w przedziale wiekowym o największej efektywności uczenia się- naukę rozpoczynają dzieci w wieku 3, 4 lat. Metoda ta nie odrzuca żadnego dziecka. Jej celem nie jest kształcenie profesjonalistów - instrumentalistów ale rozwój intelektualny poprzez naukę gry na instrumencie.
Rozwój mózgu wspomagany treningiem muzycznym już we wczesnym dzieciństwie jest szybszy i bardziej efektywny. Efekty to świetna pamięć, spostrzegawczość, umiejętność koncentracji, lepsza koordynacja ruchowa, duże poczucie własnej wartości dziecka.
Dzieci kształcone tą metodą kultywują muzykowanie przez cale życie, a wiele z nich wybiera zawód muzyka.


Na proces nauczania Metodą Suzuki składa się:

• wczesne nauczanie, dostosowane do indywidualnego tempa rozwoju i uczenia się każdego dziecka
• codzienne słuchanie muzyki, rozpoczęte na długo przed lekcjami
praktycznymi
• lekcje indywidualne. Ich długość dostosowana jest do wieku i umiejętności
koncentracji dziecka. Lekcja odbywają się raz w tygodniu i trwają 30 minut.
• współpraca z Rodzicem. Ponieważ uczenie odbywa się w domu, ważna jest nie tylko obecność Rodzica na zajęciach, ale także praktyczne poznanie przez
niego podstaw gry na skrzypcach. Temu celowi służą pierwsze spotkania.
Ważnym elementem współpracy z Rodzicami jest wspólne motywowanie oraz
okazywanie entuzjazmu z osiągnięć dziecka.
• lekcje grupowe. Dają możliwość społecznego rozwoju dziecka poprzez
kontakt z rówieśnikami. Są okazją do wspólnego muzykowania, obserwowania
postępów innych dzieci.
Dzięki jednolitemu na całym świecie programowi nauczania Metodą Suzuki,
dzieci z Polski mogą brać udział w międzynarodowych warsztatach. Muzyka
to język wspólny dla wszystkich ludzi.


Czym jest metoda Suzuki?li Wszechstronny rozwój dziecka!

li Czas spędzony z dzieckiem!

li Nauka i zabawa!